• Bel ons nu +31 6 53719060
 • Opleiding Evenementen Security Officer

 • Event Security Officer

  Een Event security officer is een beveiligingsmedewerker die assisteert bij de beveiliging van publieksevenementen. Zoals beschreven in de Circulaire particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus mag dit uitsluitend in nevenfunctie gebeuren. De werkzaamheden alsmede het specifieke soort publiek waarmee een Event security officer (ESO) te maken krijgt is gelieerd aan de diverse evenementen.

  De evenementenbeveiliger moet daarom beschikken over specifieke kennis en vaardigheden ten aanzien van het beveiligen van publieksevenementen.

  In samenwerking met het ECABO en de SVPB ontwikkelde de SOEB (Opleidingsfonds van de VBE, de Vereniging van Beveiligingsorganisaties voor Evenementen) de nieuwe functie-opleiding Event Security Officer (ESO). Deze opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. De theorie bevat twee modules over de volgende onderwerpen:

  • Werken binnen wettelijke kaders 2 (module uit Beveiliger 2)
  • Event Security.

  De module Event security behandelt specifiek de evenementenbeveiliging en alle daarbij behorende aspecten. Het geheel wordt getoetst door de SVPB. Na het behalen van de theoretische toetsen kan men de hieraan verbonden praktijkopleiding voor kandidaat-Event Security Officer volgen. Deze praktijkopleiding dient te worden gevolgd in een erkend ESO-leerbedrijf. De kandidaat-Event Security Officer mag pas aan de praktijk beginnen na het behalen van het voornoemde theorie examen. Nadat de kandidaat zowel de theorie als de praktijk succesvol doorlopen heeft, kan hij of zij in het bezit komen van het certificaat Event Security Officer.

  Net als bij de horecaportier en de voetbalsteward is toestemming van het Ministerie van Justitie nodig om als Event security officer te mogen werken. Als de toestemming verleend is, ontvangt de Event security officer het blauwe legitimatiebewijs. Blauwe legitimatiebewijzen worden verstrekt aan beveiligers die zijn beperkt in de aard van de te verrichten beveiligingswerkzaamheden. Met het ESO-certificaat mag de Event security oficer uitsluitend niet beroepsmatig op publieksevenementen werken.

  Opleiding Evenementen Security Officer